Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

WojewództwoLubelskie

Położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią, to jeden z atutów regionu lubelskiego, jako miejsca przyjaznego inwestorom, chcącym działać w sąsiedztwie rynków wschodnich. Przez region i sześć przejść granicznych prowadzą najważniejsze transkontynentalne szlaki drogowe i kolejowe z Brukseli, Berlina i Warszawy do Lwowa, Odessy, Kijowa, Mińska, Moskwy.

Województwo LubelskieWojewództwo Lubelskie

Liczba podpisanych umów:3 154

Łączna wartość projektów:7 810 031 547,74 PLN

Dofinansowanie UE:4 230 425 200,05 PLN

Najnowsze galerie

Najbardziej popularne

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 3154

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
3141. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjności Gabinetu Lekarskiego i Ośrodka Diagnostycznego poprzez wyposażenie go w niezbędny do rozwoju działalności gospodarczej sprzęt medyczny. Wojciech Krawczyk/ Gabinet Lekarski i Ośrodek Diagnostyczny Dr n. Med. Wojciech Krawczyk 65 656,88 PLN
3142. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa JANUSZ SYKUT INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA PRODENTICA poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia JANUSZ SYKUT SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNA PRODENTICA 192 316,46 PLN
3143. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa NZOZ PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA KAMI-DENT Jolanta Mielnik-Hus poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia NZOZ PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA KAMI-DENT JOLANTA MIELNIK-HUS 88 093,03 PLN
3144. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa TOP - MED Joanna Szafranek poprzez zakup tomografu komputerowego. TOP - MED Joanna Szafranek 414 505,53 PLN
3145. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie laboratorium badawczo pomiarowego IGNIS REACTION TO FIRE PIOTR ANTONOWICZ, MAREK ŁUCIUK SPÓŁKA JAWNA 223 686,79 PLN
3146. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług oraz zakup nowoczesnego sprzętu i technologii Maciej Trocewicz / Trocewicz Maciej Studio "PRATA" 263 124,73 PLN
3147. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne i Robót Chemoodpornych "CHEMOBUD" Sp. z o.o. 157 943,49 PLN
3148. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i poprawa konkurencyjności w fazie start-up oraz rozwój mikroprzedsiębiorstwa KOP-BUD Sp. z o.o. poprzez innowacje KOP-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 263 500,00 PLN
3149. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i poprawa konkurencyjności w fazie start-up oraz rozwój mikroprzedsiębiorstwa WEMO Wojciech Wereski poprzez innowacje WEMO Wojciech Wereski 131 750,00 PLN
3150. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Diesel Technika s.c.Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski poprzez poprawę jego oferty produktowej i Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski 353 199,14 PLN

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube