Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

WojewództwoLubelskie

Położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią, to jeden z atutów regionu lubelskiego, jako miejsca przyjaznego inwestorom, chcącym działać w sąsiedztwie rynków wschodnich. Przez region i sześć przejść granicznych prowadzą najważniejsze transkontynentalne szlaki drogowe i kolejowe z Brukseli, Berlina i Warszawy do Lwowa, Odessy, Kijowa, Mińska, Moskwy.

Województwo LubelskieWojewództwo Lubelskie

Liczba podpisanych umów:3 154

Łączna wartość projektów:7 810 031 547,74 PLN

Dofinansowanie UE:4 230 425 200,05 PLN

Najnowsze galerie

Najbardziej popularne

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 3154

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. Zwiększenie zdolności magazynowej i dywersyfikacja oferowanych produktów szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali regionu. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Wilbik 510 787,93 PLN
2. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Wykonawstwo Robót Budowlanych i Ziemnych Jakub Benet poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego Wykonawstwo Robót Budowlanych i Ziemnych Jakub Benet 221 221,00 PLN
3. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa w początkowym okresie funkcjonowania w wyniku realizacji projektu Niepubliczne Przedszkole ELFIK A. Kędzierska, E. Gryglicka s.c. 248 299,44 PLN
4. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Jacek Kowalczyk Usługi Budowlane poprzez zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego Jacek Kowalczyk Usługi Budowlane 168 623,00 PLN
5. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Diesel Technika s.c.Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski poprzez poprawę jego oferty produktowej i Diesel Technika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski 353 199,14 PLN
6. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i poprawa konkurencyjności w fazie start-up oraz rozwój mikroprzedsiębiorstwa WEMO Wojciech Wereski poprzez innowacje WEMO Wojciech Wereski 131 750,00 PLN
7. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i poprawa konkurencyjności w fazie start-up oraz rozwój mikroprzedsiębiorstwa KOP-BUD Sp. z o.o. poprzez innowacje KOP-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 263 500,00 PLN
8. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne i Robót Chemoodpornych "CHEMOBUD" Sp. z o.o. 157 943,49 PLN
9. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług oraz zakup nowoczesnego sprzętu i technologii Maciej Trocewicz / Trocewicz Maciej Studio "PRATA" 263 124,73 PLN
10. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie laboratorium badawczo pomiarowego IGNIS REACTION TO FIRE PIOTR ANTONOWICZ, MAREK ŁUCIUK SPÓŁKA JAWNA 223 686,79 PLN

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube