Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

WojewództwoLubelskie

Położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią, to jeden z atutów regionu lubelskiego, jako miejsca przyjaznego inwestorom, chcącym działać w sąsiedztwie rynków wschodnich. Przez region i sześć przejść granicznych prowadzą najważniejsze transkontynentalne szlaki drogowe i kolejowe z Brukseli, Berlina i Warszawy do Lwowa, Odessy, Kijowa, Mińska, Moskwy.

Województwo LubelskieWojewództwo Lubelskie

Liczba podpisanych umów:3 154

Łączna wartość projektów:7 810 031 547,74 PLN

Dofinansowanie UE:4 230 425 200,05 PLN

Najnowsze galerie

Najbardziej popularne

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 3154

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Województwo Lubelskie 126 325 916,86 PLN Galeria
2. Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Fundacja Rozwoju 91 463 694,61 PLN
3. Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu Gmina Lublin 63 625 639,04 PLN Galeria Projekt komplementarny
4. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB" z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 3 Celowy Związek Gmin "PROEKOB" w Bełżycach 32 543 888,12 PLN Galeria
5. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) Port Lotniczy Lublin S.A. 31 250 000,00 PLN Galeria Projekt partnerski
6. MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Województwo Lubelskie 30 040 318,55 PLN
7. Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy i Gmin Ościennych poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach – poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach 28 953 301,98 PLN Galeria Projekt komplementarny
8. Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce. Gmina Miasto Lublin 27 680 077,00 PLN Galeria Projekt komplementarny
9. Wzmocnienie kapitałowe PFG Sp. z o. o. gwarancją dostępności finansowania zewnętzrnego dla MŚP w woj. lubelskim. Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o. o. 26 579 377,54 PLN
10. Modernizacja podstacji prostownikowych zasilających trakcję oraz wymiana taboru trolejbusowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 26 103 824,77 PLN Galeria Projekt komplementarny

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube