A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat puławski / Kurów

Kurów

Kurów

Statistics

Number of agreements:9

The total value of projects:28,307,163.53 PLN

Subsidy from EU funds:16,150,707.98 PLN

Search projects

Found projects 9

Download data in xls file

Project name Beneficiary Subsidy from EU funds
1. Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Kurów – Etap I. Gmina Kurów 8,705,997.37 PLN
2. Modernizacja Ośrodków Zdrowia w Kurowie i Klementowicach w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych wraz z termomodernizacją budynków i rozbudową systemu informatycznego Gmina Kurów 1,240,388.60 PLN
3. Montaż instalacji fotowoltaicznej - odnawialne źródło energii o mocy 1 MW. LTM Group Sp. z o.o. 2,471,345.79 PLN
4. Rewitalizacja budynku Szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki Gmina Kurów 464,043.17 PLN Gallery Complementary project
5. Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego. Powiat Puławski 66,643.79 PLN Complementary project
6. Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego. Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" 149,711.92 PLN Complementary project
7. Wzrost konkurencyjności firmy REALL-Agencja Zaopatrzenia Technicznego Arkadiusz Króżel poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji taśm transportowych REALL-Agencja Zaopatrzenia Technicznego Arkadiusz Króżel 871,462.12 PLN
8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym GMINA KURÓW 1,675,861.28 PLN
9. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności oferty przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Zakład Odzieżowy „CELMAR” Marian Staszak 505,253.94 PLN

Legend

IconMeaning
Gallery Gallery
Partnership project Partnership project
Complementary project Complementary project
RPOWL na youtube