A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat rycki / Stężyca

Stężyca

Stężyca

Statistics

Number of agreements:12

The total value of projects:42,177,740.26 PLN

Subsidy from EU funds:20,943,429.16 PLN

Search projects

Found projects 12

Download data in xls file

Project name Beneficiary Subsidy from EU funds
1. "Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Stężyca - budowa sieci ulic w miejscowości Stężyca - etap I" Gmina Stężyca 1,650,642.46 PLN Complementary project
2. Budowa sieci wodociągowej Długowola, Pawłowice, Piotrowice, Paprotnia wraz ze stacją ujęcia wody z uzdatnianiem Gmina Stężyca 1,652,547.69 PLN Complementary project
3. Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy Stężyca Gmina Stężyca 7,610,821.79 PLN
4. Doradztwo we wdrożeniu nowych technologii, przy jednoczesnej poprawie jakości produkcji Technobeton Sp. z o.o. TECHNOBETON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31,654.00 PLN
5. Dywersyfikacja działalności P.H.U. ELEKTROMIS Marcin Szydłowski poprzez wdrożenie innowacji procesowej i wykorzystanie technologii informacyjnych. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ELEKTROMIS" Marcin Szydłowski 591,294.00 PLN
6. Panele ogrodzeniowe - sposobem na ekspansję rynku krajowego. CENTROSTAL Tatiana Korda 263,448.57 PLN
7. STARORZECZE WISŁY - AKTYWNA REKREACJA W STĘŻYCY Towarzystwo Przyjaciół Stężycy 7,610,059.46 PLN Gallery Complementary project
8. Udział w targach międzynarodowych i krajowych gwarantem wzrostu konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe “ Marex" - Marek Michalik 37,924.90 PLN
9. Uruchomienie produkcji nowych wyrobów przez TECHNOBETON Sp. z o.o. TECHNOBETON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 849,166.83 PLN
10. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji Województwo Lubelskie 345,243.77 PLN Partnership project Complementary project

Legend

IconMeaning
Gallery Gallery
Partnership project Partnership project
Complementary project Complementary project
RPOWL na youtube