A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat rycki / Stężyca

Stężyca

Stężyca

Statistics

Number of agreements:11

The total value of projects:41,080,333.69 PLN

Subsidy from EU funds:20,158,701.55 PLN

Search projects

Found projects 11

Download data in xls file

Project name Beneficiary Subsidy from EU funds
1. "Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Stężyca - budowa sieci ulic w miejscowości Stężyca – etap I" Gmina Stężyca 1,345,262.57 PLN Complementary project
2. Budowa sieci wodociągowej Długowola, Pawłowice, Piotrowice, Paprotnia wraz ze stacją ujęcia wody z uzdatnianiem Gmina Stężyca 1,524,588.78 PLN Complementary project
3. Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy Stężyca Gmina Stężyca 7,522,881.55 PLN
4. Doradztwo we wdrożeniu nowych technologii, przy jednoczesnej poprawie jakości produkcji Technobeton Sp. z o.o. TECHNOBETON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31,654.00 PLN
5. Dywersyfikacja działalności P.H.U. ELEKTROMIS Marcin Szydłowski poprzez wdrożenie innowacji procesowej i wykorzystanie technologii informacyjnych. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ELEKTROMIS" Marcin Szydłowski 591,294.00 PLN
6. STARORZECZE WISŁY - AKTYWNA REKREACJA W STĘŻYCY Towarzystwo Przyjaciół Stężycy 7,610,059.46 PLN Gallery Complementary project
7. Udział w targach międzynarodowych i krajowych gwarantem wzrostu konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe “ Marex" - Marek Michalik 37,924.90 PLN
8. Uruchomienie produkcji nowych wyrobów przez TECHNOBETON Sp. z o.o. TECHNOBETON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 849,166.83 PLN
9. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji Województwo Lubelskie 345,243.77 PLN Partnership project Complementary project
10. Wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych. Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik 41,932.44 PLN

Legend

IconMeaning
Gallery Gallery
Partnership project Partnership project
Complementary project Complementary project
RPOWL na youtube