A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat rycki / Stężyca

Stężyca

Stężyca

Statistics

Number of agreements:10

The total value of projects:39,402,613.69 PLN

Subsidy from EU funds:19,567,407.55 PLN

Search projects

Found projects 10

Download data in xls file

Project name Beneficiary Subsidy from EU funds
1. "Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Stężyca - budowa sieci ulic w miejscowości Stężyca - etap I" Gmina Stężyca 1,345,262.57 PLN Complementary project
2. Budowa sieci wodociągowej Długowola, Pawłowice, Piotrowice, Paprotnia wraz ze stacją ujęcia wody z uzdatnianiem Gmina Stężyca 1,524,588.78 PLN Complementary project
3. Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy Stężyca Gmina Stężyca 7,522,881.55 PLN
4. Doradztwo we wdrożeniu nowych technologii, przy jednoczesnej poprawie jakości produkcji Technobeton Sp. z o.o. TECHNOBETON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31,654.00 PLN
5. STARORZECZE WISŁY - AKTYWNA REKREACJA W STĘŻYCY Towarzystwo Przyjaciół Stężycy 7,610,059.46 PLN Gallery Complementary project
6. Udział w targach międzynarodowych i krajowych gwarantem wzrostu konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe “ Marex" - Marek Michalik 37,924.90 PLN
7. Uruchomienie produkcji nowych wyrobów przez TECHNOBETON Sp. z o.o. TECHNOBETON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 849,166.83 PLN
8. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji Województwo Lubelskie 345,243.77 PLN Partnership project Complementary project
9. Wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych. Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowe "MAREX" - Marek Michalik 41,932.44 PLN
10. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CENTROSTAL Tatiana Korda poprzez wdrożenie usług komplementarnych. CENTROSTAL Tatiana Korda 258,693.25 PLN

Legend

IconMeaning
Gallery Gallery
Partnership project Partnership project
Complementary project Complementary project
RPOWL na youtube