A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat świdnicki / Świdnik

Świdnik

Świdnik

Statistics

Number of agreements:94

The total value of projects:258,887,000.18 PLN

Subsidy from EU funds:114,624,342.36 PLN

Search projects

Found projects 94

Download data in xls file

Project name Beneficiary Subsidy from EU funds
1. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje". RESET MIKRO S.C. ANNA BELCARZ, PIOTR BELCARZ 430,169.19 PLN
2. „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” Gmina Lublin 194,675.60 PLN
3. Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku Gmina Miejska Świdnik 2,208,964.09 PLN Gallery Complementary project
4. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku 0.00 PLN
5. Budowa supernowoczesnego klubu fitness przez firmę ACTIVE BODY CETRE Piotr Małek w Świdniku STUDIO 43 STREFA KOBIET Piotr Małek 125,705.20 PLN Gallery
6. Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 5,945,401.83 PLN Gallery Partnership project
7. Budowa ul. Klonowej w Świdnik wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Ietap Gmina Miejska Świdnik 2,867,215.90 PLN Gallery Complementary project
8. Cyfrowe techniki ICT podstawą dywersyfikacji usług NZOZ Orto-Lux A. Plebankiewicz NZOZ Orto-Lux Anna Plebankiewicz 322,153.27 PLN
9. DOPOSAŻENIE SZPITALA W SPRZĘT MEDYCZNY, MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, ZAKUP OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE, GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ORAZ UCYFROWIENIE APARATÓW RTG W SPZOZ ŚWIDNIK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku 4,124,353.23 PLN
10. Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego w części dotyczącej Sterylizacji Szpitalnej SP ZOZ Świdnik do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku 836,663.23 PLN

Legend

IconMeaning
Gallery Gallery
Partnership project Partnership project
Complementary project Complementary project
RPOWL na youtube