A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat świdnicki / Świdnik

Świdnik

Świdnik

Statistics

Number of agreements:94

The total value of projects:283,757,802.70 PLN

Subsidy from EU funds:120,903,368.93 PLN

Search projects

Found projects 94

Download data in xls file

Project name Beneficiary Subsidy from EU funds
1. "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" Gmina Lublin 194,675.60 PLN
2. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje". RESET MIKRO S.C. ANNA BELCARZ, PIOTR BELCARZ 430,169.19 PLN
3. Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku Gmina Miejska Świdnik 2,208,964.09 PLN Gallery Complementary project
4. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku 0.00 PLN
5. Budowa supernowoczesnego klubu fitness przez firmę ACTIVE BODY CETRE Piotr Małek w Świdniku STUDIO 43 STREFA KOBIET Piotr Małek 125,705.20 PLN Gallery
6. Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 5,945,401.83 PLN Gallery Partnership project
7. Budowa ul. Klonowej w Świdnik wraz z oświetleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Ietap Gmina Miejska Świdnik 2,867,215.90 PLN Gallery Complementary project
8. Cyfrowe techniki ICT podstawą dywersyfikacji usług NZOZ Orto-Lux A. Plebankiewicz NZOZ Orto-Lux Anna Plebankiewicz 322,153.27 PLN
9. DOPOSAŻENIE SZPITALA W SPRZĘT MEDYCZNY, MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, ZAKUP OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE, GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ORAZ UCYFROWIENIE APARATÓW RTG W SPZOZ ŚWIDNIK Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku 4,124,353.23 PLN
10. Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego w części dotyczącej Sterylizacji Szpitalnej SP ZOZ Świdnik do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku 836,663.23 PLN

Legend

IconMeaning
Gallery Gallery
Partnership project Partnership project
Complementary project Complementary project
RPOWL na youtube