A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Lubartów – Lublin Północny

Agreement NoRPLU.05.04.00-06-001/11-00
BeneficiaryPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
The total value of the project21,708,823.97 PLN
Subsidy from EU funds14,019,650.07 PLN
Axis, action V. Transport/ 5.4. Rail transport/
Date of signature 20-01-2016
Area of project realisation

district c. Lublin/ City Lublin commune

district lubartowski/ Lubartów commune

district lubartowski/ Lubartów - city commune

district lubelski/ Niemce commune

Description

Przedmiotem projektu była poprawa dostępności transportu kolejowego w obsłudze ludności oraz wypracowanie korzystniejszej oferty przewozowej poprzez:

1)Modernizację i naprawę nawierzchni kolejowej na odcinku od Lubartowa do Lublina Północnego na dł. 25,300 km,
2)Dostosowanie przejazdów kolejowych do nowych parametrów na odcinku j.w. – 10szt,
3)Budowę systemu telekomunikacyjnego związanego z prowadzeniem ruchu pociągów na odcinku j.w.,
4)Budowę blokady liniowej oraz niezbędnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku j.w.,
5)Podniesienie nośności obiektów inżynieryjnych do 221 kN,
6)Przebudowę peronów na odcinku od Lubartowa do Lublina Północnego (Lubartów, Bystrzyca) z budową nowych peronów i wiat peronowych wraz z modernizacją oświetlenia elektrycznego (Wandzin, Niemce, Ponikwoda, Lublin, Zadębie, Rudnik)

Gallery

RPOWL na youtube