A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r.

Agreement NoRPLU.08.03.00-06-081/09-00
BeneficiarySamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
The total value of the project3,072,108.52 PLN
Subsidy from EU funds2,513,752.39 PLN
Axis, action VIII. Social infrastructure/ 8.3. Health protection/
Date of signature 04-04-2016
Area of project realisation

district c. Zamość/ City Zamość commune

Description

W wyniku realizacji projektu szpital został zmodernizowany i wyposażony w sprzęt medyczny. Projekt składał się z dwóch komponentów:
• Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem dostosowania ich do potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (prace adaptacyjne obejęły roboty budowlane, przebudowę instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji sanitarnych i technologicznych dla klimatyzacji, przebudowę instalacji gazów medycznych, przebudowę instalacji elektrycznej),
• Zakupu i instalacji wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, czyli: łóżek do intensywnej terapii (w tym z wyposażeniem ortopedycznym), kardiomonitorów, respiratorów wielofunkcyjnych, zestawów do intubacji, fonendoskopów, kardiomonitorów transportowych, respiratorów transportowych, defibrylatorów, aparatu EKG) – razem 41 szt. oraz sprzętu medycznego w postaci: ssaków elektrycznych, pomp infuzyjnych strzykawkowych, podnośników elektrycznych, ssaków niskopróżniowych, stojaków do kroplówek, termometrów bezkontaktowych, urządzeń do ogrzewania chorego, wózków i stolików zabiegowych. Celami bezpośrednimi projektu jakie osiągnięto było:
1. dostosowanie obiektów ochrony zdrowia do przepisów prawa;
2. uruchomienie specjalistycznych badań medycznych, które są wykonane zakupionym wysokospecjalistycznym sprzętem medycznym - zakupiony sprzęt do intensywnej terapii pozwolił na hospitalizację i przeprowadzenie badań oraz zastosowanie procedur medycznych na najwyższym poziomie, co umożliwiło Szpitalowi wywiązywanie się z zadań statutowych oraz przyczyniło się do obniżenia śmiertelności w regionie.

RPOWL na youtube