A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78

Agreement NoRPLU.08.04.00-06-019/09-00
BeneficiaryGmina Lublin
The total value of the project10,238,093.23 PLN
Subsidy from EU funds2,000,000.00 PLN
Axis, action VIII. Social infrastructure/ 8.4. Social assistance/
Date of signature 02-05-2011
Area of project realisation

district c. Lublin/ City Lublin commune

Description

Podstawowymi celami projektu było:
1) dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
2) dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3) dostosowanie do obowiązujących wymogów w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych.

W zakres rzeczowy projektu wchodziły następujące prace:
- roboty budowlane,
- instalacja wodociagowo-kanalizacyjna,
- instalacje c.o. i ciepła technologicznego,
- wentylacja mechaniczna,
- instalacja solarna,
- instalacja gazowa,
- technologia węzła cieplnego,
- dostawa wyposażenia pralni,
- dostawa wyposażenia kuchni,
- instalacje elektryczne,
- instalacje teletechniczne,
- przyłącze wodociągowe z hydrantem,
- drogi wewnętrzne,
- podjazd dla niepełnosprawnych,
- przełożenie kanalizacji telefonicznej,
- przełożenie kabla NN.

Gallery

RPOWL na youtube