A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego

Agreement NoRPLU.02.02.00-06-002/10-00
BeneficiaryInstytut Nowych Syntez Chemicznych
The total value of the project1,474,139.18 PLN
Subsidy from EU funds508,366.77 PLN
Axis, action II. Economic infrastructure/ 2.2. Regional R&D infrastructure/
Date of signature 09-12-2014
Area of project realisation

district puławski/ Puławy - city commune

Description

Przedmiotem projektu była modernizacja bazy laboratoryjnej Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów, funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Zakładu Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Zakładu Analitycznego. Projekt zakładał modernizację pomieszczeń, wymianę wyposażenia oraz zakup nowych środków trwałych niezbędnych do wykonywania badań, do podniesienia jakości tych badań oraz tworzenia nowych technologii i produktów. INS od ponad trzydziestu lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe w różnych dziedzinach. Instytut jest autorem lub współautorem różnych technologii oraz producentem wielu unikatowych produktów np. katalizatorów i sorbentów dla procesów produkcji gazów syntezowych oraz syntez amoniaku, metanolu jak i niektórych procesów uwodornienia, ekstraktu chmielowego, nawozów mineralnych. W strukturze Instytutu działa certyfikowane Nawozowe Laboratorium Badawcze prowadzące badania nawozów mineralnych produkowanych przez zakłady przemysłowe oraz nawozów tworzonych przez pracowników naukowych Instytutu.

Gallery

RPOWL na youtube