A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

„Zwiększenie konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego J. i M. Hopkała s.c przez zakup innowacyjnych urządzeń i uruchomienie specjalistycznych usług stomatologicznych”.

Agreement NoRPLU.01.02.00-06-235/12-00
BeneficiaryGabinet Stomatologiczny J. i M. Hopkała S.C.
The total value of the project172,670.00 PLN
Subsidy from EU funds68,889.09 PLN
Axis, action I. Entrepreneurship and innovation/ 1.2. Investment subsidies for micro-enterprises/
Date of signature 04-04-2013
Area of project realisation

district c. Biała Podlaska/ City Biała Podlaska commune

Description

Celem projektu był wzrost konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego J. i M. Hopkała s.c przez zakup innowacyjnych urządzeń i uruchomienie specjalistycznych usług stomatologicznych. Dzięki środkom unijnym zakupiono m.in.: unit stomatologiczny, przeglądarkę zdjęć RTG, kątnicę na mikrosilnik, dmuchawkę wodno-powietrzną i lampę polimeryzacyjną.

RPOWL na youtube