A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim"

Agreement NoRPLU.04.01.00-06-009/12-00
BeneficiaryPOWIAT CHEŁMSKI
The total value of the project4,416,770.33 PLN
Subsidy from EU funds3,754,192.15 PLN
Axis, action IV. The information society/ 4.1. The information society/
Date of signature 17-11-2015
Area of project realisation

district c. Chełm/ City Chełm commune

Description

Realizacja projektu dotyczyła budowy w Starostwie Powiatowym w Chełmie infrastruktury systemu informacji przestrzennej we wszystkich jego aspektach: informacyjnym (budowa i aktualizacja baz danych), funkcjonalnym (budowa i wdrożenie dedykowanych aplikacji i portali) i technicznym (zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania podstawowego). System SIP Powiatu zapewnił również gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, mogących zostać z przestrzenią powiązanych, pochodzących ze wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, zarządzanie nimi oraz ich udostępnianie w postaci zintegrowanej, zarówno dla użytkowników wewnątrz Starostwa - za pomocą sieci lokalnej, jak i dla innych użytkowników: jednostek organizacyjnych Powiatu, urzędów gmin, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańców, turystów, podmiotów gospodarczych czy też potencjalnych inwestorów - za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez przeglądarki WWW. Nie bez znaczenia jest także wykorzystywanie systemu przez straże i służby odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo publiczne, szczególnie w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Projekt obejmował trzy główne infrastruktury systemu SIP Powiatu Chełmskiego: infrastrukturę techniczną, infrastrukturę informacyjną, infrastrukturę funkcjonalną.

RPOWL na youtube