A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

''Wzrost konkurencyjności firmy "Usługi Projektowe - Andrzej Borkowski'' poprzez wprowadzenie nowych usług oraz poprawę jakości dotychczasowej oferty''

Agreement NoRPLU.01.02.00-06-339/10-00
BeneficiaryUsługi Projektowe - Andrzej Borkowski
The total value of the project136,578.59 PLN
Subsidy from EU funds65,688.00 PLN
Axis, action I. Entrepreneurship and innovation/ 1.2. Investment subsidies for micro-enterprises/
Date of signature 14-01-2015
Area of project realisation

district c. Biała Podlaska/ City Biała Podlaska commune

Description

Realizacja polegała na zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego, biurowego, multimedialnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Nowoczesne specjalistyczne programy komputerowe zakupione w ramach realizacji projektu pozwoliły zarówno na wprowadzenie nowych usług (np. zakupiony program specjalistyczny NORMA - kosztorysowanie budowlane. Powyższa usługa polega na wyliczaniu dokładnych kosztów wykonania projektowanego budynku, przez co potencjalny klient będzie już na etapie projektowania znał przybliżoną wartość wykonania planowanej inwestycji). Zakupiony inny program dzięki środkom europejskim wpłynął na poprawę jakości dotychczas oferowanych usług, służący do wykonywania obliczeń konstrukcji budowlanych - użycie programu pozwoliło na wykonanie dodatkowego, sprawdzającego obliczenia wartości zawartych w projekcie, wykonanego ręcznie. Dodatkowo zakupiono program AUTO CAD REVIT ARCHITECTURE SUITE służący do szybkiego i precyzyjnego wykonywania projektów oraz do wykonania wizualizacji tychże projektów. Poprawie jakości wykonywanych projektów służy także zakup programu MS OFFICE.

RPOWL na youtube