A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

,,Rozwój firmy-Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny- Anna Ożóg, poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych”.

Agreement NoRPLU.01.02.00-06-014/12-00
BeneficiaryPrywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny -Anna Ożóg
The total value of the project304,099.00 PLN
Subsidy from EU funds129,076.32 PLN
Axis, action I. Entrepreneurship and innovation/ 1.2. Investment subsidies for micro-enterprises/
Date of signature 26-05-2014
Area of project realisation

district hrubieszowski/ Hrubieszów - city commune

RPOWL na youtube