A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

VoivodeshipLubelskie

Location on the eastern border of the European Union with Ukraine and Belarus, is one of the strengths of the Lublin region, as a good place for investors, who want to work in the vicinity of the eastern markets. By the region and the six border crossings lead major transcontinental road and rail routes from Brussels, Berlin and Warsaw to Lviv, Odessa, Kiev, Minsk, Moscow.

Lubelskie VoivodeshipLubelskie Voivodeship

Number of agreements:3,154

The total value of projects:7,808,584,320.54 PLN

Subsidy from EU funds:4,229,477,917.57 PLN

Most recent galleries

Most popular

Search projects

Found projects 3154

Project name Beneficiary Subsidy from EU funds
51. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TURYSTYCZNEJ WŁODAWY - MIASTA TRZECH GRANIC I TRZECH KULTUR" Gmina Miejska Włodawa 1,650,575.04 PLN Gallery Complementary project
52. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa SP ZOZ w Lubartowie. Etap I" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 1,793,872.79 PLN
53. "Poprawa konkurencyjności firmy PHU STOPY poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego i oferty produktowej" Przedsiębiorstwo handlowo- Usługowe "Stopy" Zbigniew Majczak 459,690.72 PLN
54. "Poprawa konkurencyjności zakładu optycznego przez realizację innowacyjnej inwestycji w połączeniu ze wzrostem zatrudnienia" Zakład Optyczny Piotr Haratym 142,740.50 PLN
55. "Preparat kosmetyczny do opalania zawierający filtry UV pochodzenia naturalnego". "PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 905,165.00 PLN
56. "PROGRAM PROMOCJI WALORÓW KULTUROWYCH I TURYSTYCZNYCH WŁODAWY – MIASTA TRZECH GRANIC I TRZECH KULTUR" Gmina Miejska Włodawa 1,382,774.96 PLN Gallery Complementary project
57. "Przebudowa - (modernizacja) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Orchówku wraz z budową sali gimnastycznej, boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz infrastruktury technicznej" Gmina Włodawa 4,659,293.27 PLN Gallery Complementary project
58. "Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka - Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy" Gmina Łuków 1,387,787.45 PLN Complementary project
59. "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble" Miasto Zamość 3,108,828.50 PLN Complementary project
60. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej" Miasto Chełm 6,982,879.79 PLN Gallery Complementary project

Legend

IconMeaning
Gallery Gallery
Partnership project Partnership project
Complementary project Complementary project
RPOWL na youtube