A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

VoivodeshipLubelskie

Location on the eastern border of the European Union with Ukraine and Belarus, is one of the strengths of the Lublin region, as a good place for investors, who want to work in the vicinity of the eastern markets. By the region and the six border crossings lead major transcontinental road and rail routes from Brussels, Berlin and Warsaw to Lviv, Odessa, Kiev, Minsk, Moscow.

Lubelskie VoivodeshipLubelskie Voivodeship

Number of agreements:3,154

The total value of projects:7,808,584,320.54 PLN

Subsidy from EU funds:4,229,477,917.57 PLN

Most recent galleries

Most popular

Search projects

Found projects 3154

Project name Beneficiary Subsidy from EU funds
1.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202L na odcinku Polskowola-Olszewnica Powiat Radzyński 5,091,463.14 PLN Partnership project
2. ,, Południowe barwy krajobrazu Gminy Chełm - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż biegu rzeki Uherki " Gmina Chełm 1,259,035.78 PLN Complementary project
3. ,,Rozwój firmy-Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny- Anna Ożóg, poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych”. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny -Anna Ożóg 129,076.32 PLN
4. ,,Wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku regionalnym i krajowym poprzez dywersyfikację świadczonych usług oraz wdrożenie innowacji." WALKO BOGDAN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MEDICA 192,452.29 PLN Gallery
5. ''Wzrost konkurencyjności firmy "Usługi Projektowe - Andrzej Borkowski'' poprzez wprowadzenie nowych usług oraz poprawę jakości dotychczasowej oferty'' Usługi Projektowe - Andrzej Borkowski 65,688.00 PLN
6. " Budowa szkolnej sali gimnastycznej przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie" Grzegorz Szymczak Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcace im. Królowej Jadwigi 1,860,995.89 PLN Complementary project
7. " Dywersyfikacja i wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup urządzeń stomatologicznych i informatyzację praktyki " Dominika Godzic- Wałecka/ Godzic- Wałecka Dominika Gabinet Stomatologiczny 155,098.78 PLN
8. "Automatyzacja procesu produkcji z duchem czasu i szacunkiem dla tradycji w Piekarni Tadeusz Zubrzycki" Piekarnia Tadeusz Zubrzycki 201,342.14 PLN
9. "Bogactwo czerpane z natury - wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości" Powiat Janowski 178,148.49 PLN Partnership project
10. "Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim" POWIAT CHEŁMSKI 3,754,192.15 PLN

Legend

IconMeaning
Gallery Gallery
Partnership project Partnership project
Complementary project Complementary project
RPOWL na youtube