A map of projects subsidised by the ROP of the LV for the years 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

VoivodeshipLubelskie

Location on the eastern border of the European Union with Ukraine and Belarus, is one of the strengths of the Lublin region, as a good place for investors, who want to work in the vicinity of the eastern markets. By the region and the six border crossings lead major transcontinental road and rail routes from Brussels, Berlin and Warsaw to Lviv, Odessa, Kiev, Minsk, Moscow.

Lubelskie VoivodeshipLubelskie Voivodeship

Number of agreements:3,154

The total value of projects:7,808,584,320.54 PLN

Subsidy from EU funds:4,229,477,917.57 PLN

Most recent galleries

Most popular

Search projects

Found projects 3154

Project name Beneficiary Subsidy from EU funds
1. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku 0.00 PLN
2. Wydatki związane z założeniem infolinii. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 202.95 PLN
3. Wydatki związane z organizacją i obsługą procesu selekcji i oceny projektów w ramach RPO Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 337.53 PLN
4. Informacja i promocja RPO w 2015 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości 1,547.34 PLN
5. Udział przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach POLAGRA-Tech-2008 w Poznaniu/polska, jako współwystawca oraz w międzynarodowych targach za granicą ANUGA FoodTec-2009 w Kolonii/Niemcy, jako wystawca UNI-MASZ H.M. Juszczuk Spółka Jawna 8,004.62 PLN
6. Opracowanie Planu Inwestycyjnego przez wnioskodawcę krokiem do wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym. Usługowy Zakład Kamieniarski Krzysztof Kosik 8,500.00 PLN
7. Zakup usług doradczych w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Iwona Kapica 8,500.00 PLN
8. Wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo - Usługowej PRIM Bronisz Piotr poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych w 2009 roku. Firma Handlowo - Usługowa PRIM Bronisz Piotr 8,537.03 PLN
9. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Orzeł S.A. Orzeł Spółka Akcyjna 8,925.00 PLN
10. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HYDREX Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. HYDREX Sp. z o.o. 9,392.50 PLN

Legend

IconMeaning
Gallery Gallery
Partnership project Partnership project
Complementary project Complementary project
RPOWL na youtube