Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat biłgorajski / Frampol

Frampol

Frampol

Statystyki

Liczba podpisanych umów:12

Łączna wartość projektów:49 226 143,49 PLN

Dofinansowanie UE:42 683 691,98 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 12

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum we Frampolu wraz z zespołem boisk Gmina Frampol 6 641 177,34 PLN Projekt komplementarny
2. ECO – EFEKTYWNY Frampol Gmina Frampol 4 922 059,08 PLN
3. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej we Frampolu poprzez zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków i zakończenie budowy kanalizacji wraz z wymianą sieci wodociągowej. Gmina Frampol 1 959 735,81 PLN Projekt komplementarny
4. Ochrona głuszca (Tetrao urugallus) w Nadleśnictwie Biłgoraj w latach 2009-2010 Nadleśnictwo Biłgoraj 125 135,65 PLN
5. Ochrona głuszca w Nadleśnictwie Biłgoraj w latach 2011-2013. Nadleśnictwo Biłgoraj 127 675,49 PLN Projekt komplementarny
6. Pięć zalewów - morze atrakcji Gmina Frampol 131 755,97 PLN Galeria Projekt komplementarny
7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 72+800 do km 85+972,43 o długości 13,17243 km Frampol-Biłgoraj Województwo Lubelskie 26 097 625,46 PLN Galeria Projekt komplementarny
8. Stworzenie nowego produktu turystycznego Gminy Frampol poprzez urządzenie kąpieliska na zalewie we Frampolu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Frampol 721 502,53 PLN Galeria Projekt komplementarny
9. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji Województwo Lubelskie 345 243,77 PLN Projekt partnerski Projekt komplementarny
10. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz dywersyfikacja przychodów w oparciu o Stację Kontroli Pojazdów we Frampolu FHU MARGO Marek Habza 263 460,22 PLN

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube