Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat radzyński / Radzyń Podlaski - miasto

Radzyń Podlaski - miasto

Radzyń Podlaski - miasto

Statystyki

Liczba podpisanych umów:30

Łączna wartość projektów:60 401 366,50 PLN

Dofinansowanie UE:43 543 617,67 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 30

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. "System informacji przestrzennej Powiatu Radzyńskiego" Powiat Radzyński 2 137 831,05 PLN
2. "Zastosowanie nowoczesnych technologii szansą na rozwój działalności Zakładu Instalacyjno Budowlanego Władysław Goszczyński" Zakład Instalacyjno Budowlany Władysław Goszczyński 509 999,98 PLN
3. ”Rewitalizacja – Przebudowa ul. Jana Pawła II, ul. Międzyrzeckiej i Pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim”. Miasto Radzyń Podlaski 2 435 178,86 PLN Galeria Projekt komplementarny
4. Budowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Radzyniu Podlaskim Miasto Radzyń Podlaski 2 687 792,45 PLN Galeria Projekt komplementarny
5. Czysta energia w Powiecie Radzyńskim Miasto Radzyń Podlaski 778 317,83 PLN Projekt partnerski
6. Dostosowanie SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim 3 404 182,23 PLN
7. Podniesienie efektywności energetycznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Górniczej Fabryki Narzędzi Sp. z o.o. GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 91 332,50 PLN
8. Podniesienie konkurencyjności firmy Brzozowski Stanisław Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "BRZOZOWSKI" poprzez opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa Brzozowski Stanisław Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "BRZOZOWSKI" 12 750,00 PLN
9. Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego w Powiecie Radzyńskim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim 622 799,42 PLN Galeria
10. Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez kompleksową informatyzację połączoną z ucyfrowieniem RTG Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim 1 843 807,35 PLN Galeria Projekt komplementarny

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube