Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat hrubieszowski / Hrubieszów - miasto

Hrubieszów - miasto

Hrubieszów - miasto

Statystyki

Liczba podpisanych umów:27

Łączna wartość projektów:41 865 945,49 PLN

Dofinansowanie UE:26 474 116,39 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 27

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. ,,Rozwój firmy-Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny- Anna Ożóg, poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych”. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny -Anna Ożóg 129 076,32 PLN
2. "Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i boiskami sportowymi przy Zespole szkół Nr 3 w Hrubieszowie" Powiat Hrubieszowski 3 228 004,65 PLN Projekt komplementarny
3. "Gotania. EtapI - Oznakowanie tras turystycznych oraz Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej w Hrubieszowie". Gmina Miejska Hrubieszów 201 759,60 PLN Projekt komplementarny
4. "Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej GOTANIA – cykl imprez promujących Region Lubelski". Gmina Miejska Hrubieszów 202 932,09 PLN Projekt partnerski
5. "Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem". Gmina Miejska Hrubieszów 7 418 210,21 PLN
6. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji" Ewa Popławska Gabinet Stomatologiczny 105 106,28 PLN
7. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON" Hrubieszowska Telewizja Kablowa S. C. 164 474,99 PLN
8. „Przyszłość i teraźniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania – Grody Czerwieńskie - Grzęda Sokalska” Gmina Tyszowce 170 542,76 PLN Projekt partnerski
9. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwo Lubelskie 1 902 816,77 PLN Projekt komplementarny
10. Modernizacja bloku operacyjnego SPZOZ Hrubieszów - dostosowanie do rozporządzenia Ministra Zdrowia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie 4 632 177,00 PLN

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube