Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat lubartowski / Kock

Kock

Kock

Statystyki

Liczba podpisanych umów:12

Łączna wartość projektów:36 908 448,45 PLN

Dofinansowanie UE:19 831 799,44 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 12

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. Budowa dróg gminnych nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej z drogą powiatową Gmina Kock 1 153 359,15 PLN Projekt komplementarny
2. Budowa marki turystycznej i gospodarczej "Kraina Lubartowska" Gmina Lubartów 126 558,83 PLN
3. Budujemy społeczeństwo informacyjne w gminach Kock, Jeziorzany, Michów Gmina Kock 524 620,19 PLN
4. Poprawa dostępu do dóbr kultury w Kocku Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku 1 105 529,85 PLN
5. Poprawa ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami poprzez rekultywację nieczynnych składowisk odpadów w gminach: Kock, Milanów, Siemień, Sosnowica, Ulan Majorat, Wisznice i Wohyń. Gmina Wohyń 225 453,91 PLN Projekt partnerski
6. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowe i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostepność do dróg krajowych i wojewódzkich Powiat Lubelski 2 724 961,94 PLN Galeria Projekt komplementarny
7. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód. Powiat Parczewski 329 257,41 PLN Projekt komplementarny
8. Rewitalizacja miasta Kock Gmina Kock 8 629 601,81 PLN Galeria
9. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji Województwo Lubelskie 345 243,77 PLN Projekt partnerski Projekt komplementarny
10. Wzrost konkurencyjności firmy "Gabinet stomatologiczny - Karolina Wilczyńska" poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług stomatologicznych. Karolina Wilczyńska / Gabinet stomatologiczny - Karolina Wilczyńska 140 032,60 PLN

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube