Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat lubartowski / Firlej

Firlej

Firlej

Statystyki

Liczba podpisanych umów:11

Łączna wartość projektów:37 865 974,83 PLN

Dofinansowanie UE:26 417 051,22 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 11

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. „Inwestycja w infrastrukturę gastronomiczno – noclegową realizowana przez P.U.H. Aneta Rogalska w celu wdrożenia usług turystycznych wykorzystujących walory przyrodnicze gminy Firlej.” Aneta Rogalska Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 813 161,26 PLN
2. Budowa dróg gminnych nr 103296L i 103297L w miejscowości Wola Skromowska Gmina Firlej 1 039 390,83 PLN Projekt komplementarny
3. Budowa dróg gminnych nr 103647L, 103648L, 103650L, 103652L, 103653L w miejscowości Firlej Gmina Firlej 2 980 556,07 PLN Projekt komplementarny
4. Budowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Firlej Gmina Firlej 13 441 896,91 PLN
5. Jezioro Firlej ośrodkiem rekreacyjno-edukacyjnym – etap I Gmina Firlej 3 353 599,73 PLN Galeria Projekt komplementarny
6. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowe i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostepność do dróg krajowych i wojewódzkich Powiat Lubelski 2 724 961,94 PLN Galeria Projekt komplementarny
7. Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” Powiat Lubelski w Lublinie 138 018,60 PLN Galeria Projekt partnerski Projekt komplementarny
8. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód. Powiat Parczewski 329 257,41 PLN Projekt komplementarny
9. Rowerem przez krainę Lewarta - promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej Miasto Lubartów 112 239,43 PLN Galeria Projekt komplementarny
10. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji Województwo Lubelskie 345 243,77 PLN Projekt partnerski Projekt komplementarny

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube