Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat lubartowski / Niedźwiada

Niedźwiada

Niedźwiada

Statystyki

Liczba podpisanych umów:8

Łączna wartość projektów:15 730 772,25 PLN

Dofinansowanie UE:9 337 988,20 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 8

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada Gmina Niedźwiada 4 755 228,93 PLN
2. Budowa marki turystycznej i gospodarczej "Kraina Lubartowska" Gmina Lubartów 126 558,83 PLN
3. Budowa odcinka drogi gminnej nr 103520 w miejscowości Pałecznica Gmina Niedźwiada 539 617,48 PLN Projekt komplementarny
4. Energia odnawialna szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Niedźwiada Gmina Niedźwiada 2 277 740,10 PLN
5. Promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” Powiat Lubelski w Lublinie 138 018,60 PLN Galeria Projekt partnerski Projekt komplementarny
6. Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód. Powiat Parczewski 329 257,41 PLN Projekt komplementarny
7. Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji Województwo Lubelskie 345 243,77 PLN Projekt partnerski Projekt komplementarny
8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PHU Trumax s. c. Tymoszuk i Spółka na rynku krajowym poprzez budowę budynku stolarni, zakup innowacyjnych urządzeń i maszyn oraz wprowadzenie nowych produktów. PHU Trumax s.c. Tymoszuk i Spółka 826 323,08 PLN

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube