Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Kontakt

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20 - 151 Lublin
email: dzrpo@lubelskie.pl
tel. 81 44 16 771
fax. 81 44 16 740

Remigiusz Małecki - remigiusz.malecki@lubelskie.pl 

Paweł Florek - pawel.florek@lubelskie.pl

RPOWL na youtube