Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Podregion bialski

Podregion bialski

Podregion bialski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:451

Łączna wartość projektów:1 016 265 002,10 PLN

Dofinansowanie UE:563 038 794,86 PLN

RPOWL na youtube