Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Podregion chełmsko-zamojski

Podregion chełmsko-zamojski

Podregion chełmsko-zamojski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:742

Łączna wartość projektów:1 792 101 348,47 PLN

Dofinansowanie UE:1 044 779 495,77 PLN

RPOWL na youtube