Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Podregion chełmsko-zamojski

Podregion chełmsko-zamojski

Podregion chełmsko-zamojski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:742

Łączna wartość projektów:1 790 654 121,27 PLN

Dofinansowanie UE:1 043 832 213,29 PLN

RPOWL na youtube