Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Podregion lubelski

Podregion lubelski

Podregion lubelski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:1 506

Łączna wartość projektów:3 677 522 058,20 PLN

Dofinansowanie UE:1 933 080 170,58 PLN

RPOWL na youtube