Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Podregion lubelski

Podregion lubelski

Podregion lubelski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:1 506

Łączna wartość projektów:3 689 645 451,64 PLN

Dofinansowanie UE:1 931 815 832,93 PLN

RPOWL na youtube