Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Podregion puławski

Podregion puławski

Podregion puławski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:530

Łączna wartość projektów:1 405 730 577,26 PLN

Dofinansowanie UE:747 529 108,75 PLN

RPOWL na youtube