Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Podregion puławski

Podregion puławski

Podregion puławski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:530

Łączna wartość projektów:1 404 675 783,78 PLN

Dofinansowanie UE:746 246 112,61 PLN

RPOWL na youtube