Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat włodawski

powiat włodawski

powiat włodawski

powiat włodawski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:83

Łączna wartość projektów:234 862 197,09 PLN

Dofinansowanie UE:133 251 127,18 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 83

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW WŁODAWY" Gmina Miejska Włodawa 2 094 376,00 PLN Galeria Projekt komplementarny
2. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TURYSTYCZNEJ WŁODAWY - MIASTA TRZECH GRANIC I TRZECH KULTUR" Gmina Miejska Włodawa 1 650 575,04 PLN Galeria Projekt komplementarny
3. "PROGRAM PROMOCJI WALORÓW KULTUROWYCH I TURYSTYCZNYCH WŁODAWY – MIASTA TRZECH GRANIC I TRZECH KULTUR" Gmina Miejska Włodawa 1 382 774,96 PLN Galeria Projekt komplementarny
4. "Przebudowa - (modernizacja) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Orchówku wraz z budową sali gimnastycznej, boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz infrastruktury technicznej" Gmina Włodawa 4 659 293,27 PLN Galeria Projekt komplementarny
5. "Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Gminy Włodawa" Gmina Włodawa 1 364 361,69 PLN Projekt komplementarny
6. "Urszulin - po pracy, Polesie" promocja marki lokalnej jako części marki regionu Gmina Urszulin 243 458,63 PLN
7. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Studio "EFEKT" s.c. W i M Kowal poprzez inwestycję w OZE - budowę farmy fotowoltaicznej" Studio EFEKT s.c. W.i M. Kowal 2 810 457,00 PLN
8. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Taurus Team Sp. z o. o. poprzez realizację projektu w dziedzinie turystyki." Taurus Team Sp. z o. o. 532 575,68 PLN
9. „ Zwiększenie poziomu konkurencyjności firmy NZOZ Centrum Medyczne VITA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych.” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "VITA" - Paweł Skrętowicz 335 900,18 PLN
10. „„Kresy piękne z natury“ program promocji walorów turystycznych i kulturowych centrum turystyczno – rekreacyjnego Okuninki nad Jeziorem Białym jako markowego produktu Gminy Włodawa i województwa lubelskiego“ Gmina Włodawa 515 180,80 PLN Projekt komplementarny

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube