Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat chełmski

powiat chełmski

powiat chełmski

powiat chełmski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:78

Łączna wartość projektów:167 692 858,05 PLN

Dofinansowanie UE:94 045 475,35 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 78

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. ,, Południowe barwy krajobrazu Gminy Chełm - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż biegu rzeki Uherki " Gmina Chełm 1 259 035,78 PLN Projekt komplementarny
2. "Centrum aktywności społeczno gospodarczej "Stara Kotłownia "w Rejowcu Fabrycznym. Miasto Rejowiec Fabryczny 3 052 716,56 PLN Galeria Projekt komplementarny
3. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej" Miasto Chełm 6 982 879,79 PLN Galeria Projekt komplementarny
4. "ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z MODERNIZACJĄ I WYPOSAŻENIEM W SZKOLE PDSTAWOWEJ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA I PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STRACHOSŁAWIU" Gmina Kamień 883 570,27 PLN Projekt komplementarny
5. "Termomodernizacja budynku komunalnego w Żmudzi-dostosowanie do przepisów Ministra Zdrowia części zajmowanej przez NZOZ". Gmina Żmudź 226 062,56 PLN Galeria Projekt komplementarny
6. "Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm". Gmina Chełm 82 667,24 PLN
7. "Wzrost konkurencyjności Pracowni Protetyki Stomatologicznej Wieczorek Romuald poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii i nowych poszukiwanych produktów". Pracownia Protetyki Stomatologicznej Wieczorek Romuald 221 165,74 PLN
8. "Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjnej NZOZ „ZDROVITA” s.c. przez wprowadzenie innowacji z zastosowaniem ICT w celu poprawy konkurencyjności firmy" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROVITA" spółka cywilna w Wierzbicy Jacek Haratym, Małgorzata Gryzińska 138 516,59 PLN
9. „Budowa i wyposażenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MELIX" Sp. z o.o. w Chełmie 1 263 339,46 PLN
10. Budowa drogi gminnej 104600 na odcinku Leszczanka - Wólka Kańska i drogi powiatowej 1813L w miejscowości Wólka Kańska wraz z najazdem na przejazd Kolejowy Linii Nr 7 Warszawa - Dorohusk w celu zamknięcia ciągu drogowego Kanie - Wólka Kańska - Leszczanka - Gmina Rejowiec Fabryczny 348 371,14 PLN

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube