Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat hrubieszowski

powiat hrubieszowski

powiat hrubieszowski

powiat hrubieszowski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:52

Łączna wartość projektów:141 881 844,32 PLN

Dofinansowanie UE:98 376 360,20 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 52

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. ,,Rozwój firmy-Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny- Anna Ożóg, poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych”. Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lekarz Stomatolog Ogólny -Anna Ożóg 129 076,32 PLN
2. "Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i boiskami sportowymi przy Zespole szkół Nr 3 w Hrubieszowie" Powiat Hrubieszowski 3 228 004,65 PLN Projekt komplementarny
3. "Gotania. EtapI - Oznakowanie tras turystycznych oraz Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej w Hrubieszowie". Gmina Miejska Hrubieszów 201 759,60 PLN Projekt komplementarny
4. "Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej GOTANIA – cykl imprez promujących Region Lubelski". Gmina Miejska Hrubieszów 202 932,09 PLN Projekt partnerski
5. "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej mobilnej linii do produkcji betonu oraz koniecznych do jej obsługi specjalistycznych środków transportu". PPZREDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I DROGOWEGO inż. Józefa Daniłowicz 1 216 505,72 PLN
6. "Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem". Gmina Miejska Hrubieszów 7 418 210,21 PLN
7. "Rozwój terenów przygranicznych poprzez przebudowę drogi Adelina - Mircze - Kryłów, etap II" Powiat Hrubieszowski 4 068 669,75 PLN
8. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji" Ewa Popławska Gabinet Stomatologiczny 105 106,28 PLN
9. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologię GPON" Hrubieszowska Telewizja Kablowa S. C. 164 474,99 PLN
10. „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków - Gmina Mircze” Gmina Mircze 13 517 549,33 PLN Projekt komplementarny

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube