Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat krasnostawski

powiat krasnostawski

powiat krasnostawski

powiat krasnostawski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:88

Łączna wartość projektów:195 314 251,46 PLN

Dofinansowanie UE:108 737 937,18 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 88

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. "Budowa kanalizacji deszczowej kolektor "A" wraz z odgałęzieniami dla miejscowości Izbica" Gmina Izbica 2 706 975,90 PLN Projekt komplementarny
2. "Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Izbicy" Gmina Izbica 1 972 305,03 PLN
3. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie” Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” w Wincentowie, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 438 562,65 PLN
4. „Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi” Gmina Lubartów 140 569,74 PLN
5. „Kompleksowe uregulowanie retencji w Gminie Siennica Różana w zakresie rzeki Siennica” Gmina Siennica Różana 1 103 149,47 PLN
6. „Zwiększenie świadomości marki i prestiżu miasta Krasnystaw w oparciu o działania promocyjno – marketingowe. Chmielaki jako znaczący element budowy marki" Miasto Krasnystaw 274 094,23 PLN
7. 40. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2010 Miasto Krasnystaw 89 815,01 PLN Projekt komplementarny
8. Budowa drogi gminnej nr 109674L w miejscowiości Różki Kolonia Gmina Żółkiewka 115 365,54 PLN
9. Budowa drogi gminnej Nr 109899L od km 0+000,00 do km 1+113,00 w miejscowości Tarzymiechy Trzecie. Gmina Izbica 365 184,92 PLN
10. Budowa drogi gminnej w Łopienniku Nadrzecznym o łącznej długości 0,898 km. Gmina Łopiennik Górny 643 670,82 PLN Galeria

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube