Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

powiat lubartowski

powiat lubartowski

powiat lubartowski

powiat lubartowski

Statystyki

Liczba podpisanych umów:141

Łączna wartość projektów:326 824 961,53 PLN

Dofinansowanie UE:175 397 591,32 PLN

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 141

Pobierz dane w pliku .xls

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
1. "Kotłownia wykorzystująca biomasę dla Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim" Powiat Lubartowski 2 648 047,84 PLN
2. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa SP ZOZ w Lubartowie. Etap I" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 1 793 872,79 PLN
3. "Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie" Powiat Lubartowski 1 598 819,85 PLN Galeria Projekt komplementarny
4. „Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi” Gmina Lubartów 140 569,74 PLN
5. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów ” Gmina Jeziorzany 1 164 799,92 PLN Projekt partnerski
6. „Inwestycja w infrastrukturę gastronomiczno – noclegową realizowana przez P.U.H. Aneta Rogalska w celu wdrożenia usług turystycznych wykorzystujących walory przyrodnicze gminy Firlej.” Aneta Rogalska Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 813 161,26 PLN
7. „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” Gmina Lublin 194 675,60 PLN
8. Budowa dróg gminnych nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej z drogą powiatową Gmina Kock 1 153 359,15 PLN Projekt komplementarny
9. Budowa dróg gminnych nr 103296L i 103297L w miejscowości Wola Skromowska Gmina Firlej 1 039 390,83 PLN Projekt komplementarny
10. Budowa dróg gminnych nr 103647L, 103648L, 103650L, 103652L, 103653L w miejscowości Firlej Gmina Firlej 2 980 556,07 PLN Projekt komplementarny

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube