Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Marketingowe wsparcie dla rozwoju gospodarczego gmin powiatu biłgorajskiego"

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-030/10-00
BeneficjentGmina Biszcza
Wartość projektu251 711,95 PLN
Dofinansowanie UE155 365,35 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 28-03-2013
Obszar realizacji projektu

powiat biłgorajski/ Potok Górny

powiat biłgorajski/ Biszcza

powiat biłgorajski/ Obsza

powiat biłgorajski/ Księżpol

powiat biłgorajski/ Łukowa

Opis

Celem ogólnym projektu była budowa marki gospodarczej gmin powiatu biłgorajskiego służącej pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych i zwiększaniu ruchu turystycznego. Projekt opierał się na współpracy 5 gmin i zakładał szereg działań - prowadzących do zdiagnozowania potencjału promocyjnego i gospodarczego obszaru, działań - budujących markę obszaru jako terenu, na którym warto inwestować.

RPOWL na youtube