Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Budowa hotelu przy Wiejskim Zajeździe nowym obiektem na mapie turystycznej w Powiecie Bialskim"

Numer umowyRPLU.01.05.00-06-138/10-00
BeneficjentBARK s.c Krzysztof Filipek, Władysława Filipek
Wartość projektu2 221 243,96 PLN
Dofinansowanie UE840 247,92 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki/
Data podpisania umowy 17-10-2012
Obszar realizacji projektu

powiat bialski/ Międzyrzec Podlaski

Opis

Inwestycja dotyczyła rozbudowy i nadbudowy połączonej ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo-magazynowego na hotel oraz rozbudowę i przebudowę części pomieszczeń budynku restauracji z wykonaniem łącznika na poziomie pietra, służącego do bezpośredniej komunikacji między dotychczas istniejącym zajazdem i hotelem. Kupione zostało także wyposażenie hotelu i sali rekreacyjno – sportowej.

RPOWL na youtube