Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

" Budowa szkolnej sali gimnastycznej przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie"

Numer umowyRPLU.08.02.00-06-141/09-00
BeneficjentGrzegorz Szymczak Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcace im. Królowej Jadwigi
Wartość projektu2 326 244,87 PLN
Dofinansowanie UE1 860 995,89 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 21-03-2012
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Produktami realizowanego projektu było:
- wybudowanie obiektów infrastruktury szkół – 1szt.
- wsparcie obiektów edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych (Prywatne Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie)–1szt.
- wsparcie obiektów edukacyjnych gimnazjów (Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lublinie) –1szt.
- wybudowanie obiektów infrastruktury szkół–633,00m2
- wprowadzenie rozwiązań zapewniających dostęp do infrastruktury szkół osobom niepełnosprawnym–1szt.
Celem ogólnym projektu było podniesienie poziomu kształcenia oraz zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę szkolnej sali gimnastycznej przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

RPOWL na youtube