Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HYDREX Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Numer umowyRPLU.01.07.00-06-043/10-00
BeneficjentHYDREX Sp. z o.o.
Wartość projektu26 962,00 PLN
Dofinansowanie UE9 392,50 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo/
Data podpisania umowy 21-12-2010
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

RPOWL na youtube