Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Aktywna ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Janów Lubelski w latach 2010-2012.

Numer umowyRPLU.06.01.00-06-044/09-00
BeneficjentNadleśnictwo Janów Lubelski
Wartość projektu217 271,96 PLN
Dofinansowanie UE130 517,83 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska/
Data podpisania umowy 09-05-2013
Obszar realizacji projektu

powiat janowski/ Janów Lubelski

powiat janowski/ Dzwola

Opis

Projekt ochrony głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Janów Lubelski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dotyczy kompleksowej ochrony tego mało znanego kuraka. Głuszec to ptak występujący w drzewostanach iglastych o charakterze naturalnym. W ostatnich latach liczebność głuszca na skutek zmian środowiskowych zaczęła spadać. Spowodowało to objęcie go w Polsce ścisłą ochroną prawną od 1995 r., oraz wpisaniem do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt\\\\\\\" z oznaczeniem CR-gatunek skrajnie zagrożony. Gatunek ten figuruje również w załączniku II Dyrektywy Ptasiej Rady Europy, a jego ostoje objęte są Europejską Siecią Natura 2000. Wielkość krajowej populacji szacuje się na poziomie 550-750 sztuk, na Lubelszczyźnie oceniono ją na 100-150 osobników. Specyfiką ochrony głuszca jest fakt, iż wymaga ona całościowej ochrony lasu. Programy te wpisują się w nowoczesne trendy ochrony przyrody polegające na całościowej ochronie, od poprawy siedlisk w których występuje głuszec po zmniejszenie negatywnego oddziaływania turystyki poprzez kierowanie jej w miejsca, gdzie obecność ludzi nie ma tak dużego znaczenia dla chronionej populacji.

RPOWL na youtube