Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu parczewskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Numer umowyRPLU.06.01.00-06-039/09-00
BeneficjentGmina Milanów
Wartość projektu450 038,00 PLN
Dofinansowanie UE382 532,30 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska/
Data podpisania umowy 14-04-2011
Obszar realizacji projektu

powiat parczewski/ Sosnowica

powiat parczewski/ Milanów

powiat parczewski/ Podedwórze

powiat parczewski/ Jabłoń

powiat parczewski/ Siemień

powiat parczewski/ Parczew

Opis

Realizacja projektu umożliwiła zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych z wyposażeniem oraz 3 lekkich samochodów gaśniczych na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Milanów (gmina Milanów), Sosnowica (gmina Sosnowica), Paszenki (gmina Jabłoń), Podedwórze (gmina Podedwórze), Laski (gmina Parczew) oraz Siemień (gmina Siemień). Wszystkie ww. jednostki straży pożarnej (SP) funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), którego podstawowym szczeblem wykonywania działań jest poziom powiatu. W związku z powyższym za obszar oddziaływania zgłaszanej inwestycji przyjęto terytorium całego powiatu parczewskiego. Niewątpliwą zaletą zakupionych samochodów jest ich „uterenowienie” oraz posiadanie napędu 4x4. Umożliwi to szybki dojazd zespołu do miejsca zdarzenia zlokalizowanego nawet w trudnodostępnych obszarach (np. obszarów leśnych lub podmokłych).

Galeria

RPOWL na youtube