Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z MODERNIZACJĄ I WYPOSAŻENIEM W SZKOLE PDSTAWOWEJ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA I PUBLICZNYM GIMNAZJUM W STRACHOSŁAWIU"

Numer umowyRPLU.08.02.00-06-106/09-00
BeneficjentGmina Kamień
Wartość projektu1 160 302,38 PLN
Dofinansowanie UE883 570,27 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 05-09-2011
Obszar realizacji projektu

powiat chełmski/ Kamień

Opis

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku, remont parkingu, chodników i dojazdu, a także dwóch sal lekcyjnych oraz wyposażenie. Zakres prac obejmował:
1. Modernizację szkoły
- prace budowlane wraz z wymianą wyposażenia,
- przebudowę parkingu,
- budowę platformy widowiskowej w sali gimnastycznej,
2. Dobudowę dwóch sal lekcyjnych i wyposażenie ich
3. Zakup wyposażenia
Zakupione wyposażenie znajduje się w następujących pomieszczeniach:
a. sala lekcyjna i sala rekreacyjna, świetlica, biblioteka,
b. monitoring (wewnątrz i na zewnątrz budynku),
c. pomieszczenia sportowe (siłownia, sala rekreacyjna).

Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu świadczenia usług edukacyjnych w gminie Kamień poprzez poprawę stanu istniejącej infrastruktury edukacyjnej i zapewnienie jak najlepszych warunków do uczenia się. Do celów szczegółowych zaliczyć należy:
- podniesienie warunków kształcenia w gminie Kamień; posiadanie szkół w pobliżu o odpowiednim poziomie kształcenia;
- aktywacja fizyczna i twórcza uczniów poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia;
- podniesienie warunków życia mieszkańców – stworzenie przyjaznego środowiska do nauki (wysoki poziom jakości procesu edukacyjnego);
- poprawa wizerunku gminy;
- poprawa efektywności energetycznej poprzez docieplenie budynków szkoły;
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

W ramach termomodernizacji budynku szkoły wymieniono okna na parterze z drewnianych na z PCW.

RPOWL na youtube