Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Gmina promująca rozwój" - stworzenie kompleksowego programu promocji gminy Kąkolewnica Wschodnia jako miejsca przyjaznego inwestycjom.

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-026/10-00
BeneficjentGmina Kąkolewnica Wschodnia
Wartość projektu192 980,99 PLN
Dofinansowanie UE164 033,81 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 27-03-2012
Obszar realizacji projektu

powiat radzyński/ Kąkolewnica Wschodnia

Opis

Celem głównym projektu było stworzenie marki gminy Kąkolewnica Wschodnia jako miejsca przyjaznego inwestorom przy wykorzystaniu jej istniejących możliwości i szans inwestycyjnych. Dzięki temu potencjalni inwestorzy zobaczą korzyści związane z inwestowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej na terenie gminy. Przełoży się to na podniesienie konkurencyjności gminy oraz zwiększenie zatrudnienia na jej terenie. Oprócz typowych działań promocyjnych dążących do stworzenia marki, przewidziano także działania poprawiające klimat inwestycyjny, ułatwiające procedury oraz zapewniające wsparcie ze strony urzędu dla przedsiębiorców. Działania projektowe rozpoczęły się od powołania Lokalnej Grupy Planowania Strategicznego (LGPS), której zadaniem jest przygotowanie Strategii Promocji Gospodarczej Gminy Kąkolewnica Wschodnia. Dzięki stworzeniu tego dokumentu możliwe będzie wyznaczenie kierunków działań promocji gospodarczej gminy, wypracowanie najefektywniejszych metod oraz usprawnienie działań projektowych.

RPOWL na youtube