Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Udział przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach POLAGRA-Tech-2008 w Poznaniu/polska, jako współwystawca oraz w międzynarodowych targach za granicą ANUGA FoodTec-2009 w Kolonii/Niemcy, jako wystawca

Numer umowyRPLU.02.04.01-06-008/09-00
BeneficjentUNI-MASZ H.M. Juszczuk Spółka Jawna
Wartość projektu29 021,68 PLN
Dofinansowanie UE8 004,62 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 15-10-2010
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Jastków

RPOWL na youtube