Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"PROGRAM PROMOCJI WALORÓW KULTUROWYCH I TURYSTYCZNYCH WŁODAWY – MIASTA TRZECH GRANIC I TRZECH KULTUR"

Numer umowyRPLU.07.02.00-06-011/09-00
BeneficjentGmina Miejska Włodawa
Wartość projektu1 976 619,94 PLN
Dofinansowanie UE1 382 774,96 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.2. Promocja kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 05-10-2011
Obszar realizacji projektu

powiat włodawski/ Włodawa - miasto

Opis

Projekt miał na celu oznakowanie turystyczne Włodawy (kierunkowskazy, tablice informacyjne, tablice z mapami miasta), w tym oznakowanie i wypromowanie Szlaku Trzech Kultur, modernizacja infrastruktury sanitarnej w mieście (toalety publiczne), utworzenie punktów informacji turystycznej, wypożyczalni rowerów, budowę przystani kajakowej na rzece Włodawce przy „Starej Kaflarni”, rozbudowę portalu internetowego Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego. Projekt obejmował następujące obszary tematyczne:
1. Zorganizowanie i wyposażenie nowoczesnych ośrodków informacji turystycznej i kulturowej.
2. Infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiająca dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie.
3. Infrastruktura sanitarna na szlakach turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Zorganizowanie miejsc parkingowych w centrum miasta.

Cele szczegółowe:
- swobodne poruszanie się turystów pomiędzy atrakcjami turystycznymi miasta;
- dogodny dojazd i możliwość zaparkowania samochodu w centrum miasta;
- poruszanie się wzdłuż wytyczonych szlaków turystycznych;
- profesjonalna, bogata w ofertę i materiały, informacja turystyczna;
- bogata oferta turystyki aktywnej;
- dobra dostępność do publicznej infrastruktury sanitarnej;
- brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Galeria

RPOWL na youtube