Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego"

Numer umowyRPLU.07.01.00-06-096/09-00
BeneficjentPowiat Łęczyński
Wartość projektu1 099 965,60 PLN
Dofinansowanie UE769 975,91 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 07-10-2011
Obszar realizacji projektu

powiat łęczyński/ Ludwin

powiat łęczyński/ Puchaczów

Opis

Dzięki realizacji inwestycji powstała:
a. ścieżka rowerowa o długości 7900 m i szerokości 2 m (łączna powierzchnia ścieżki 15800 m2, oznakowana w terenie za pomocą znaków drogowych);
b. system promocji i informacji o ścieżkach i trasach rowerowych, na których składają się:
1. mapa interaktywna (internetowa) - 1 szt.;
2. mapa w wersji papierowej - 5000 szt.;
3. przewodnik turystyczny mp3 - 1 szt.;
4. przewodnik turystyczny w wersji papierowej z płytą CD- 1000 szt.;
5. 5 punktów informacyjnych w terenie:
- 4 punkty na trasie ścieżki rowerowej wyposażone w wiaty przystankowe (4 szt.), stojaki rowerowe (4 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), mapy w formie tablicy (4 szt.);
- 1 punkt przy Punkcie Informacji Turystycznej w Łęcznej oznakowany za pomocą kierunkowskazu, wyposażony w gablotę informacyjną (1szt.);
c. system monitoringu ścieżki rowerowej wyposażony w kamerę internetową (1 szt.) i licznik rowerów (1 szt.).

W perspektywie wieloletniej realizacja przedsięwzięcia pozwoli na: zwiększenie liczby osób dojeżdżających rowerem na teren Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego oraz zwiększenie liczby turystów odwiedzających Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie, rozwój produktów turystycznych, specjalizację powiatu i województwa w sektorze usług turystycznych, wydłużenie i uatrakcyjnienie sezonu turystycznego na terenie powiatu łęczyńskiego z okresu letniego na wiosenno-letni, zachowanie i wzmacnianie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej Lubelszczyzny.

RPOWL na youtube