Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie"

Numer umowyRPLU.03.02.00-06-083/10-00
BeneficjentPowiat Lubartowski
Wartość projektu2 430 918,40 PLN
Dofinansowanie UE1 598 819,85 PLN
Oś, działanie III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne/ 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich/
Data podpisania umowy 23-03-2015
Obszar realizacji projektu

powiat lubartowski/ Lubartów - miasto

Opis

Na terenie dziedzińca wykonane zostały prace o charakterze budowlano-ogrodniczym. Przebudowana została droga dojazdowa do starostwa, na której pojawiła się nawierzchnia z kostki granitowej. Zmodernizowane zostały alejki, które otrzymały nową nawierzchnię. W fosie, od strony południowej, wybudowana została nowa ścieżka prowadząca do parku. Oprócz tego nową, granitową nawierzchnię otrzymały dwa pałacowe tarasy. Renowacji poddane zostały również filary i balkon, które znajdują się przy wejściu główny do starostwa. W ramach prac ogrodniczych usunięte zostały niektóre drzewa i krzewy. W ich miejsce pojawiły się nowe nasadzenia. Wykonano nowe żywopłoty i trawniki. Poza tym na placu przed pałacem pojawiły się nowe ławki, kosze na śmieci, donice na kwiaty, a przy wejściach bocznych ustawione zostały stojaki na rowery.

Galeria

RPOWL na youtube