Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Lubartów – Lublin Północny

Numer umowyRPLU.05.04.00-06-001/11-00
BeneficjentPKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość projektu21 708 823,97 PLN
Dofinansowanie UE14 019 650,07 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.4. Transport kolejowy/
Data podpisania umowy 20-01-2016
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

powiat lubartowski/ Lubartów

powiat lubartowski/ Lubartów - miasto

powiat lubelski/ Niemce

Opis

Przedmiotem projektu była poprawa dostępności transportu kolejowego w obsłudze ludności oraz wypracowanie korzystniejszej oferty przewozowej poprzez:

1)Modernizację i naprawę nawierzchni kolejowej na odcinku od Lubartowa do Lublina Północnego na dł. 25,300 km,
2)Dostosowanie przejazdów kolejowych do nowych parametrów na odcinku j.w. – 10szt,
3)Budowę systemu telekomunikacyjnego związanego z prowadzeniem ruchu pociągów na odcinku j.w.,
4)Budowę blokady liniowej oraz niezbędnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku j.w.,
5)Podniesienie nośności obiektów inżynieryjnych do 221 kN,
6)Przebudowę peronów na odcinku od Lubartowa do Lublina Północnego (Lubartów, Bystrzyca) z budową nowych peronów i wiat peronowych wraz z modernizacją oświetlenia elektrycznego (Wandzin, Niemce, Ponikwoda, Lublin, Zadębie, Rudnik)

Galeria

RPOWL na youtube