Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Nowoczesna Uczelnia" jako system e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego

Numer umowyRPLU.04.01.00-06-003/09-00
BeneficjentUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wartość projektu1 813 641,56 PLN
Dofinansowanie UE1 445 540,98 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
Data podpisania umowy 15-04-2014
Obszar realizacji projektu

Powiat m. Zamość/ M. Zamość

powiat opolski/ Opole Lubelskie

Powiat m. Lublin/ M. Lublin

Opis

Głównym przedmiotem projektu było wdrożenie platformy elektronicznej i utworzenie kompleksowego systemu zarządzania uczelnią wyższą funkcjonującą na poziomie regionalnym.
Realizacja projektu umożliwiła:
- usprawnienie zarządzania publicznymi usługami edukacyjnymi na poziomie transakcji, dwustronne interakcji, interakcji i informacji poprzez wdrożenie informatycznego systemu zarządzania działalnością uczelni wyższej,
- ułatwienie korzystania z edukacji publicznej na poziomie wyższym dzięki wdrożeniu informatycznej platformy oferującej poprzez sieć Internet usługi elektroniczne związane z zarządzaniem tokiem studiów (z pozycji kadry administracyjnej, kadry dydaktyczno-naukowej, studentów, kandydatów na studia, współpracujących uczelni i i instytucji publicznych),
- unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury wewnętrznej umożliwiającej funkcjonowanie i udostępnianie systemu informatycznego.
Projekt wpłynął pozytywnie na zagadnienia równości szans ze względu na wprowadzenie informatycznego systemu zarządzania tokiem studiów i umożliwienie zdalnego (za pośrednictwem Internetu) dokonywania obsługi studenta przez uczelnię niweluje bariery dyskryminujące osoby znajdujące się w gorszej sytuacji społecznej, takie jak:
- osoby zamieszkujące obszary zmarginalizowane, o utrudnionym dostępie komunikacyjnym do głównych ośrodków regionalnych,
- osoby niepełnosprawne, borykające się z barierami komunikacyjnymi (w sensie komunikacji międzyludzkiej oraz komunikacji przestrzennej)
- osoby których sytuacja społeczna zmusza do przebywania w domu (np. opieka nad dzieckiem, nad osoba niepełnosprawną lub wymagająca stałej opieki).

RPOWL na youtube