Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Zwiększenie konkurencyjności "AUTOFAN" Paweł Stępień przez zakupy nowoczesnego wyposażenia do warsztatu naprawy samochodów i uruchomienie stacji kontroli pojazdów w Biłgoraju.

Numer umowyRPLU.01.02.00-06-123/08-00
Beneficjent"AUTOFAN" Paweł Stępień
Wartość projektu771 546,08 PLN
Dofinansowanie UE373 723,57 PLN
Oś, działanie I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw/
Data podpisania umowy 15-11-2012
Obszar realizacji projektu

powiat biłgorajski/ Biłgoraj - miasto

Opis

Nakłady inwestycyjne w ramach projektu zakładały: zakup sprzętu i wyposażenia stacji kontroli pojazdów, stanowisk diagnostycznych w warsztacie samochodowym oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego. Wnioskodawca w ramach projektu ulepszył ponadto wjazd na teren firmy, plac manewrowy, parking, zewnętrzne stanowisko diagnostyczne

RPOWL na youtube