Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka - Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy"

Numer umowyRPLU.05.02.00-06-070/09-00
BeneficjentGmina Łuków
Wartość projektu2 775 574,95 PLN
Dofinansowanie UE1 387 787,45 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.2. Lokalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 06-09-2010
Obszar realizacji projektu

powiat łukowski/ Łuków

Opis

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej, łączącej drogę powiatową relacji Trzebieszów – Celiny – Krynka - Kol. Gręzówka z drogą krajową nr 63 relacji Łuków-Siedlce długości blisko 3 km wraz z przebudowanym skrzyżowaniem. Celem strategicznym projektu był zrównoważony rozwój Gminy Łuków poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie warunków życia i pracy mieszkańców. Większa dostępność komunikacyjna regionu ożywi rozwój gospodarczy gminy, powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego.

RPOWL na youtube