Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Dolina Zielawy" ponadlokalną marką na gospodarczej mapie Lubelszczyzny

Numer umowyRPLU.02.04.02-06-006/10-00
BeneficjentGmina Podedwórze
Wartość projektu123 714,75 PLN
Dofinansowanie UE105 157,54 PLN
Oś, działanie II. Infrastruktura ekonomiczna/ 2.4. Marketing gospodarczy/
Data podpisania umowy 30-08-2011
Obszar realizacji projektu

powiat parczewski/ Jabłoń

powiat bialski/ Wisznice

powiat parczewski/ Podedwórze

powiat bialski/ Sosnówka

powiat bialski/ Rossosz

Galeria

RPOWL na youtube